• Slider1
  • Slider1
  • Slider1
  • zmień czcionkę
  • zmień kontrast
PSOUU

PSOUU

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
przejdź do strony
WTZ

WTZ

Warsztat Terapii Zajęciowej
przejdź do strony
OREW

OREW

Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy
przejdź do strony
PŚDS

PŚDS

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy typu B
przejdź do strony

Aktualności

Możliwość rozpoczęcia zajęć w OREW.

sobota, 16 maj 2020
Drodzy Rodzice,
Dyrektor OREW w Wyszkowie informuje, że za zgodą rodziców wychowanków  jest możliwe rozpoczęcie realizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju bezpośrednio z dziećmi w ośrodku.
Zajęcia będą miały charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich, z zachowaniem reżimu sanitarnego,  będzie zależało od Państwa decyzji. Prosimy o zapoznanie się z Rekomendacjami Głównego Inspektora Sanitarnego
i Ministerstwa Zdrowia w sprawie organizacji zajęć oraz zapisami zawartymi w Oświadczeniu i Deklaracji, których złożenie jest niezbędne do ponownego uczestnictwa w zajęciach. Zajęcia bezpośrednie z dziećmi rozpoczniemy od dnia 19 maja br.
Nadal w formie zdalnej mogą być prowadzone zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz wczesne wspomaganie rozwoju dla dzieci, które nie rozpoczną pracy bezpośredniej w OREW.
Obecnie, w celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2, organizujemy bezpieczne warunki  realizacji zajęć
z dziećmi; na bieżąco dezynfekujemy pomieszczenia, sprzęt i pomoce przydatne do prowadzenia ćwiczeń, doposażamy w środki ochrony osobistej, analizujemy możliwości placówki w zakresie minimalizacji ryzyka oraz dopracowujemy stosowne procedury pracy, zabezpieczenia i postępowania w warunkach epidemii.
Prosimy Rodziców o rozsądne  podjęcie  decyzji o udziale dzieci w zajęciach bezpośrednich oraz
poinformowanie o swojej decyzji pracowników OREW do dnia 20 maja br.
Łączę pozdrowienia  Iwona Paszkiewicz
kontakt tel. 29 74 277 68, tel. kom. 509 860 892.

Oświadczenie i deklaracja drodzica do pobrania w zakładce " Dla rodziców"
http://www.psouuwyszkow.pl/orew/dla-rodzicow.html
Rekomendacje dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno - wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wytyczne GIS, MZ i MEN  do pobrania w zakładce " Dla rodziców"