• Slider1
  • Slider1
  • Slider1
  • zmień czcionkę
  • zmień kontrast
PSOUU

PSOUU

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
przejdź do strony
WTZ

WTZ

Warsztat Terapii Zajęciowej
przejdź do strony
OREW

OREW

Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy
przejdź do strony
PŚDS

PŚDS

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy typu B
przejdź do strony

Dzień Godności

30 - lecie PSOUU Koło w Wyszkowie

czwartek, 18 kwietnia 2024
30 lat
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wyszkowie
 
Lata 60 ubiegłego wieku to czas, kiedy rodzice dzieci
z niepełnosprawnościami zaczęli organizować się w nieformalne jeszcze grupki, gdyż zrozumieli, że  pojedynczo nic nie zmienią. Ich dzieci, kilkuletnie, a nawet kilkunastoletnie z głębszymi niepełnosprawnościami pozostawały w domu, gdyż nie było szkół, placówek, które podjęłyby się ich edukacji. Trudno to sobie wyobrazić dziś, kiedy od chwili urodzenia dziecka możemy korzystać z różnego rodzaju wsparcia. Warszawa była pierwszym miejscem, gdzie w temacie niepełnosprawności dokonywały się pierwsze zmiany.
W 1963 roku z inicjatywy grupki rodziców dzieci
z niepełnosprawnościami,  przy Zarządzie Głównym Towarzystwa Pomocy Dzieciom powstaje Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski. Rodzice organizują pierwsze kolonie letnie, zajęcia rehabilitacyjne, ale co najważniejsze doprowadzają do powstania pierwszej, eksperymentalnej, państwowej szkoły podstawowej dla dzieci głębiej upośledzonych pod nazwą szkoła życia. W Wyszkowie pomoc rodzinom z dziećmi niepełnosprawnymi jest jeszcze w powijakach. Dopiero 30 lat później
z inicjatywy grupki rodziców zmagających się z niełatwą codziennością wychowywania i edukacji dzieci z niepełnosprawnościami powstaje  Koło Terenowe bez osobowości prawnej ogólnopolskiej organizacji – Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. W grupie założycieli są: Urszula Mikołajczyk –późniejsza wieloletnia  przewodnicząca Stowarzyszenia, Popowicz Halina – wiceprzewodnicząca, Iwona Paszkiewicz – sekretarz, Anna Szklarska – skarbnik i członkowie: Ślubowska Maria, Jarosz Edward, Kajdanowicz Piotr oraz Sadowska Cecylia, Dawidczyk Anna, Zabielska Barbara (komisja rewizyjna).
Jest czerwiec 1994r. Są zaangażowani rodzice, są dzieci
z niepełnosprawnościami i jest chęć, aby zmienić to co wymaga zmiany, aby pokazać się światu, wyjść z cienia, zacząć działać na rzecz tego wcale nie małego środowiska. W tym duchu już w grudniu 1994r. powstaje pierwsza placówka PSOUU Koło w Wyszkowie – Dzienne Centrum Aktywności. Dyrektorem jest pan Andrzej Błachnio. Placówka obejmuje pomocą dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami - głównie intelektualną, ale swoje miejsce znajdują tu osoby ze wszystkimi trudnościami rozwojowymi bez względu na wiek. Jest wesoło i kolorowo, rodzinnie, życzliwie, środki są skromne, ale pomysłów masa. Pierwszymi pracownikami Centrum są: Celina Macioch, Urszula Bocheńska, Grzegorz Kmiołek, Agnieszka Kowalska, Zofia Marciniak, Iwona Paszkiewicz, Elżbieta Piórkowska, Beata Rurka, Anna Stokarska, Cecylia Sadowska. Aby możliwe było funkcjonowanie DCA w pierwszych latach na porządku dziennym są apele i prośby o wsparcie finansowe, bale charytatywne, organizowanie zbiórek i innych działań wspierających finansowo Centrum. Mimo wielkich trudności, udaje się prowadzić placówkę nieprzerwanie
do końca 2010 r.  Działalność Koła to nie tylko prowadzenie placówki,
ale także inne akcje których celem jest zmiana sytuacji osób 
z niepełnosprawnościami, walka o ich godność i pełne uczestnictwo w życiu społecznym.  Od maja 1999r. PSOUU Koło w Wyszkowie zapoczątkowało uroczyste obchody Dni Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, które są stałym wydarzeniem kulturalno – integracyjnym
w Wyszkowie. Działalność Stowarzyszenia zostaje dostrzeżona
i uhonorowana tytułem Pro Publico Bono „Instytucja roku 2002”. Czas płynie i jedna placówka nie jest w stanie zapewnić wsparcia wszystkim uczestnikom w formie dla nich wskazanej, dlatego rok później
w budynku Bursy Szkolnej w Wyszkowie przy ul. I AWP 89 A, rozpoczyna się adaptacja lokalu Warsztatów Terapii Zajęciowej. W grudniu 2003r. pod kierownictwem Marka Rosłońca WTZ zaczynają swoją działalność. Powstaje 6 pracowni (kulinarno – gastronomiczna, rękodzieła, stolarsko - wikliniarska, TUS i rozwoju osobistego, medialno – komputerowa, aktywizacji zawodowej) , z których korzysta 30 osób. Za osiągnięcia
w działalności społecznej Stowarzyszenie otrzymuje Nagrodę Starosty Powiatu Wyszkowskiego „ZA CZYN” 2007. Przez cały czas swojej działalności, Koło współpracuje z wieloma podmiotami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami, wyrazem tego jest podpisanie umowy partnerskiej w kwietniu 2008 roku  „Na rzecz rozwoju i integracji społecznej” (OPS w Wyszkowie, PCPR w Wyszkowie, Stowarzyszenie Promenada”). Owocem  współpracy jest zorganizowana w lutym 2009r. ,,Integracyjna Zabawa Choinkowa” a w czerwcu 2009r. – „Pokoleniowy Piknik Integracyjny” w Natalinie. W tym też roku Koło Wyszkowskie PSOUU podpisuje umowę partnerską z Zarządem Głównym PSOUU na realizację współfinansowanego ze środków UE projektu „Wsparcie osób
z niepełnosprawnością intelektualną (osoby z zespołem Downa oraz upośledzeniem w stopniu głębokim). Rok 2009 jest też wyjątkowy z tego powodu, że mija 15 lat od powstania wyszkowskiego Koła PSOUU Oczywiście odbywają się uroczyste obchody, występy, przemówienia, podziękowania. Pojawiają się, nie pierwsze, ale poważne problemy
z kontunuowaniem działalności Dziennego Centrum Aktywności. Zarząd zmuszony jest podjąć decyzję o przekształceniu DCA w Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy. W styczniu 2011 roku powstaje OREW, dyrektorem zostaje p. Iwona Paszkiewicz. Ośrodek obejmuje pomocą dzieci i młodzież z głębokim stopniem niepełnosprawności oraz dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności, aż do momentu rozpoczęcia nauki w szkole z każdym rodzajem niepełnosprawności. W ośrodku znajduje wsparcie ok. 60 osób rocznie.
W 2016 roku PSOUU Koło w Wyszkowie przejmuje prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy typu B dla osób
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu:  głębokim, znacznym
i umiarkowanym oraz lekkim, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne. Jest to ośrodek dziennego wsparcia, przeznaczony dla 40 dorosłych osób, mieszkańców gmin powiatu wyszkowskiego. W placówce prowadzona jest terapia zajęciowa w pięciu pracowniach tematycznych tj.: pracowni multimedialnej, pracowni kulinarnej, pracowni plastycznej, pracowni technicznej, pracowni krawiecko-hafciarskiej. W ramach zadania publicznego finansowanego przez Gminę Wyszków w zakresie pomocy społecznej od 01.09.2022 r. otwarto pierwsze w Wyszkowie mieszkanie chronione treningowe dla osób
z niepełnosprawnością intelektualną i innymi przewlekłymi zaburzeniami czynności psychicznych. Prowadzone przez PSOUU Koło w Wyszkowie mieszkanie organizuje w ramach projektów 2 tygodniowe treningi, podczas których mieszkańcy ze wsparciem kadry uczą się i wykonują wiele czynności życiowych i zawodowych, które pozwalają im na usamodzielnienia się, dokonywanie własnych wyborów w sposób odpowiedzialny i niezależny. Tych umiejętności nie nabędą w zamkniętym środowisku np. w szkole czy w domu rodzinnym. Muszą je zdobyć poprzez uczestnictwo w różnorodnych formach uczących ich życia wśród społeczności lokalnej. Mieszkanie chronione treningowe jest właśnie jedną z takich form, możliwością na zwiększenie obszaru samodzielności, szansą na niezależne dorosłe życie.


Przez cały czas działalności PSOUU realizuje niezliczone projekty, akcje społeczne, działania na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną.
        
Motorem wszystkich działań od początku powstania w Wyszkowie Stowarzyszenia, aż do stycznia 2022 była Pani Urszula Mikołajczyk
i grupka zaangażowanych rodziców. Pani Ula była przewodniczącą Stowarzyszenia, ale przede wszystkim dobrym duchem tej organizacji. Wymagała od nas, ale przede wszystkim od siebie, mówiła, że do pracy
z niepełnosprawnymi nie przychodzi się dla pieniędzy, to powołanie, które wymaga wrażliwości i zaangażowania wykraczającego poza ramy etatu.
Misją Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym jest dbanie o godność ludzką i szczęście osób
z niepełnosprawnością intelektualną, ich równoprawne miejsce w rodzinie
i w społeczeństwie, wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich obszarach i sytuacjach życiowych, a także
w ich gotowości niesienia pomocy innym. Na każdym etapie rozwoju przygotowujemy osoby niepełnosprawne do samodzielnego i niezależnego życia.W tym roku mija 30 lat działalności PSOUU Koło w Wyszkowie. Wiele udało się osiągnąć, zmieniło się podejście do osób
z niepełnosprawnościami, zmieniły się przepisy prawa, formy terapii
i edukacji, jednak jest jeszcze wiele do zrobienia. Licząc na wsparcie władz lokalnych, ale także mieszkańców naszej małej ojczyzny zapraszamy
na obchody jubileuszu. W tym roku planujemy wiele atrakcji.