• Slider1
  • Slider1
  • Slider1
  • zmień czcionkę
  • zmień kontrast
PSOUU

PSOUU

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
przejdź do strony
WTZ

WTZ

Warsztat Terapii Zajęciowej
przejdź do strony
OREW

OREW

Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy
przejdź do strony
PŚDS

PŚDS

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy typu B
przejdź do strony

Warunki przyjęcia

 Warunki przyjęcia na zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze

Rodzice zainteresowani uczestnictwem swoich dzieci w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych muszą nam dostarczyć:
  • orzeczenie do zajęć rewalidacyjno – wychowawczych indywidualnych lub zespołowych wydane przez właściwą  poradnię psychologiczno – pedagogiczną,
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności
  • wniosek rodzica – do dostania w ośrodku
Przypominamy, że zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze są formą spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego.

Dodatkowo dzieci wymagające rehabilitacji dostarczają zaświadczenie lekarza specjalisty ze wskazaniem formy rehabilitacji.Warunki przyjęcia na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju

Rodzice zainteresowani uczestnictwem swoich dzieci w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju muszą nam dostarczyć:
  • opinię o potrzebie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaną przez właściwą poradnię psychologiczno – pedagogiczną
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności
  • wniosek rodzica.
Dodatkowo dzieci wymagające rehabilitacji dostarczają zaświadczenie lekarza specjalisty ze wskazaniem formy rehabilitacji.