• Slider1
 • Slider1
 • Slider1
 • zmień czcionkę
 • zmień kontrast
PSOUU

PSOUU

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
przejdź do strony
WTZ

WTZ

Warsztat Terapii Zajęciowej
przejdź do strony
OREW

OREW

Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy
przejdź do strony
PŚDS

PŚDS

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy typu B
przejdź do strony

Wczesne wspomaganie rozwoju

Informacje ogółne

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju (wwr) realizowane są z dzieckiem i  jego rodziną  od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu rozpoczęcia przez nie nauki w I klasie.
Wczesnym wspomaganiem rozwoju mogą być objęte dzieci u których stwierdzono niepełnosprawność ze względu na:
 • uszkodzenie analizatorów (wzrok, słuch)
 • niepełnosprawność ruchową
 • upośledzenie umysłowe
 • autyzm
Miesięcznie dziecku przysługuje od 4 do 8 godzin zajęć, które mogą być  realizowane z dzieckiem  indywidualnie lub w małej grupie. W naszym Ośrodku dzieciom najczęściej przydzielane jest 1,5h zajęć tygodniowo.  Dodatkowo zapraszamy   dzieci na zajęcia w ramach tzw. zastępstw za dzieci nieobecne.  Realizujemy też dodatkowe zajęcia, których finansowanie pochodzi z programów ogłaszanych przez samorządy.
Obok pracy z dzieckiem bardzo ważna jest też współpraca z rodziną dziecka, głównie poprzez udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem, wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych relacji na te zachowania, udzielania instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem.
Do każdego dziecka realizującego wwr  przydzielony jest zespół specjalistów, których zadaniem jest dokonanie diagnozy, stworzenie indywidualnego programu terapeutycznego, okresowa jego ewaluacja oraz praca z dzieckiem i jego rodziną wg tego programu.  

Dlaczego wczesne rozpoczęcie pracy z dzieckiem jest tak ważne?
 • we wczesnym okresie rozwoju centralny układ nerwowy jest bardzo plastyczny, a to umożliwia korelację zaburzonych funkcji i kompresje deficytów
 • im wcześniej rozpoczniemy terapię, tym większą mamy możliwość zahamowania rozwoju zaburzeń o postępującym przebiegu, a nawet całkowitego zatrzymania dalszych niekorzystnych zmian.
 • im mniejsze dzieci, tym większa podatność na stosowane wobec nich programy usprawniania, co bezpośrednio wpływa na większe i szybsze postępy
 • wiele zaburzeń narasta wraz z wiekiem, dlatego uczenie małych dzieci jest łatwiejsze
 • wczesne wspomaganie jest szansą na osiągnięcie takich umiejętności, których dziecko nie osiągnęłoby bez pomocy
 • zgodnie z prawem pierwszeństwa dotyczącym uczenia się, pierwsze umiejętności utrwalają się najsilniej i najtrudniej ulegają zmianie

Celem wczesnego wspomagania rozwoju jest:
 • umożliwienie całkowitego wyeliminowania zaburzeń i dalszego prawidłowego rozwoju dziecka
 • zapobieganie pogłębianiu i utrwalaniu deficytów, co  może skutkować względnie prawidłowym dalszym rozwojem przy niewielkim późniejszym wsparciu terapeutycznym
 • poprawienie stanu zdrowia poprzez uruchomienie wszelkich potencjalnych rezerw procesu rozwojowego
 • osiąganie większej sprawności ruchowej, dojrzałości poznawczej, emocjonalnej oraz w zakresie umiejętności samoobsługowych, co ma umożliwić dzieciom lepszą adaptację do realizowania nauki poza domem rodzinnym
 • bardziej harmonijny rozwój we wczesnych etapach, który skutkować będzie efektywniejsza nauka w szkole