• Slider1
 • Slider1
 • Slider1
 • zmień czcionkę
 • zmień kontrast
PSOUU

PSOUU

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
przejdź do strony
WTZ

WTZ

Warsztat Terapii Zajęciowej
przejdź do strony
OREW

OREW

Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy
przejdź do strony
PŚDS

PŚDS

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy typu B
przejdź do strony

Zajęcia rewalidacyjno wychowawcze

Informacje ogólne

Zajęć rewalidacyjno – wychowawczych realizowane są  z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz z  niepełnosprawnościami sprzężonymi. Zajęcia te są równoznaczne ze spełnianiem przez dziecko obowiązku szkolnego i mogą być realizowane od 3  do 25 r. ż.

Aktualnie prowadzimy wyżej wymieniona zajęcia w  dwóch grupach rewalidacyjnych i dla trójki dzieci zajęcia indywidualne.  Zajęcia grupowe prowadzone są w wymiarze 4 godzin dziennie, indywidualne w wymiarze 2 godzin dziennie.

Pracujemy w oparciu o indywidualne programy terapeutyczne tworzone dla każdego wychowanka. Okresowo dokonujemy ewaluacji tych programów i uaktualniamy je dostosowując do poziomu funkcjonowania dziecka.

Co roku realizujemy dodatkowe projekty, które pozwalają nam poszerzyć ofertę naszej placówki o kolejne nowe formy pracy oraz zwiększyć ilość proponowanych przez nas zajęć.


Metody pracy

W swojej pracy korzystamy z różnych metod i form pracy, między innymi wykorzystujemy:
 • programy aktywności M. i Ch. Knillów oraz inne formy pracy z ciałem i oddechem
 • metodę ruchu rozwijającego V. Sherborne oraz  usprawnianie ruchowe
 • poranny krąg czyli stymulację polisensoryczna wg. pór roku
 • muzykoterapię
 • masaże. m.in. logopedyczne, materiałami strukturalnymi i niestrukturalnymi, C. Moralesa
 • różne formy komunikacji alternatywnej
 • stymulowanie mowy i języka na poziomie dostosowanym do dziecka
Pracujemy w oparciu o indywidualne programy terapeutyczno – edukacyjne stworzone przez zespoły wyznaczone do pracy z dzieckiem. Przed stworzeniem programu dokonujemy diagnozy funkcjonalnej podopiecznego, analizujemy zebraną dokumentację, rozmawiamy z rodzicami, przeprowadzamy próby edukacyjne na zajęciach z dzieckiem.  Programy są okresowo ewaluowane i dokonywane są zmiany w obszarach w których dziecko poczyniło postępy.

Oprócz zajęć planowych organizujemy dla naszych podopiecznych spotkania z okazji świąt, wycieczki, wyjścia .