• Slider1
  • Slider1
  • Slider1
  • Slider1
  • zmień czcionkę
  • zmień kontrast
PSOUU

PSOUU

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
przejdź do strony
WTZ

WTZ

Warsztat Terapii Zajęciowej
przejdź do strony
OREW

OREW

Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy
przejdź do strony
PŚDS

PŚDS

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy typu B
przejdź do strony

Aktualności

Turniej Bocce

wtorek, 04 grudzień 2018
Turniej Bocce
Bocce to dyscyplina sportu, która od jakiegoś czasu cieszy się ogromną popularnością.
O zaletach tej gry mogli przekonać się uczestnicy
II ZIMOWEGO TURNIEJU BOCCE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
O PUCHAR STAROSTY POWIATU WYSZKOWSKIEGO 

pod patronatem Starosty Powiatu Wyszkowskiego.
 
Turniej Bocce rozegrano we wtorek 4 grudnia, w Hali Sportowej Centrum Kształcenia
Ustawicznego im. J. Kochanowskiego w Wyszkowie.
W turnieju wzięło udział łącznie 17 drużyn z siedmiu placówek tj.:
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy Typu B z Wyszkowa
Środowiskowy Dom Samopomocy „SOTERIA” z Wyszkowa
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy z Wyszkowa
Warsztaty Terapii Zajęciowej z Wyszkowa
Dom Pomocy Społecznej z Niegowa
Dom Pomocy Społecznej dla dzieci FISZOR z Gaju
Dom Pomocy Społecznej z Brańszczyka

Po uroczystym powitaniu gości i otwarciu turnieju przez
Przewodniczącą Zarządu Wyszkowskiego Koła - Panią Urszulę Mikołajczyk oraz
Naczelnika Wydziału Edukacji - Pana Krzysztofa Arbaszewskiego, przystąpiono do rozgrywek.
Te przebiegły w przyjaznej i ciepłej atmosferze. Był też czas na odpoczynek i poczęstunek.
Wszystkich zawodników dopingowali koledzy, opiekunowie, goście oraz uczniowie tutejszej szkoły. 
Zawody poprowadziła Pani Joanna Kulesza - Kierownik PŚDS typu B w Wyszkowie.  
Serdecznie dziękujemy nauczycielom i wolonatariuszom Zespołu Szkół nr 3 w Wyszkowie, którzy czuwali nad prawidłowym przebiegiem całego wydarzenia.
 

Zwycięzcami II ZIMOWEGO TURNIEJU BOCCE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI O PUCHAR STAROSTY POWIATU WYSZKOWSKIEGO zostali: 
 
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy typu B Z Wyszkowa, grupa 8. w składzie:
Krystyna Sępkowska, Marlena Wolf, Katarzyna Olbryś, Aneta Mioduszewska,
zajmując miejsce I

Dom Pomocy Społecznej z Niegowa, grupa 17. w składzie:
Rafał Suplicki, Przemysław Wiśniewski, Jarosław Majewski, Seweryn Gworys,
zajmując miejsce II

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy typu B z Wyszkowa, grupa 10. w składzie:  
Andrzej Rybicki, Piotr Mikołajczyk, Wojciech Modzelan, Sylwester Mróz,
zajmując miejsce III

Turniej dofinansowany ze środków Powiatu Wyszkowskiego  w ramach zadania „Bez barier".