• Slider1
  • Slider1
  • Slider1
  • Slider1
  • zmień czcionkę
  • zmień kontrast
PSOUU

PSOUU

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
przejdź do strony
WTZ

WTZ

Warsztat Terapii Zajęciowej
przejdź do strony
OREW

OREW

Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy
przejdź do strony
PŚDS

PŚDS

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy typu B
przejdź do strony

Samorząd PŚDS

SAMORZĄD UCZESTNIKÓW POWIATOWEGO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY TYPU B W WYSZKOWIE
 
  1. Marek Archacki - przewodniczący samorządu
  2. Robert Sakowski - zastępca przewodniczącego
  3. Mariusz Karasiewicz - skarbnik
  4. Wioleta Jaworska- członek
  5. Sylwester Mróz- członek


Do głównych zadań Samorządu należą:

- przedstawianie opinii i potrzeb uczestników,

- dbanie o dobre imię Domu,

- organizowanie uczestników do wykonywania niezbędnych prac na rzecz Domu,

- występowanie z inicjatywą organizowania imprez i uroczystości,

- pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczestników w porozumieniu z kadrą i kierownikiem Domu,

- tworzenie warunków samorządności, partnerstwa, demokratycznych form współżycia i współodpowiedzialności za

   funkcjonowanie Domu, praca na rzecz innych i pomoc potrzebującym.