• Slider1
  • Slider1
  • Slider1
  • zmień czcionkę
  • zmień kontrast
PSOUU

PSOUU

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
przejdź do strony
WTZ

WTZ

Warsztat Terapii Zajęciowej
przejdź do strony
OREW

OREW

Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy
przejdź do strony
PŚDS

PŚDS

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy typu B
przejdź do strony

Realizowane Projekty

Październikowe szkolenia

piątek, 02 listopad 2018
Październikowe szkolenia
W ramach zadania dofinansowanego przez Powiat Wyszkowski „Poznać, przeżyć, zrozumieć" PSOUU Koło w Wyszkowie zrealizowało w październiku cykl szkoleń  edukacyjnych, których celem było  przede wszystkim podniesienie wiedzy
i świadomości otoczenia osób z niepełnosprawnościami w sprawach niepełnosprawności dla
stworzenia warunków do rozwoju i ich  godnego życia.
  W ramach działania odbyły szkolenia:
  1)  „Prawa, ulgi i uprawnienia oraz  świadczenia osób z niepełnosprawnościami  i ich rodzin"
z udziałem 23 rodziców/opiekunów osób z niepełnosprawnościami,  przeprowadzone 3 października  na terenie WTZ . Szkolenie poprowadzili w ramach współpracy z naszym Stowarzyszeniem pracownicy OPS w Wyszkowie: Agnieszka Mróz - dyrektor OPS w Wyszkowie i Sylwia Święch - pracownik Działu Świadczeń, przedstawicielki  Inspektoratu ZUS w Wyszkowie:  Barbara Wiśniewska - kierownik Inspektoratu ZUS w Wyszkowie i  Danuta Rogalska  oraz  Urszula Mikołajczyk z PSOUU.
   2)  „Istota niepełnosprawności intelektualnej, savoir - vivre wobec osób  z niepełnosprawnością" - realizowane na terenie szkół dla ponad 100  uczniów: I LO, ZS Nr 1,CEZiU, ZS Nr 3 (po jednej klasie).  Szkolenia z udziałem przedstawicieli działającej w WTZ grupy self adwokatów prowadzili: Urszula Mikołajczyk, Marek Rosłoniec.
  3)  „Rozważna interwencja w przypadku wystąpienia zachowań trudnych o charakterze seksualnym
u podopiecznego, wychowanka z niepełnosprawnością intelektualną",  przeprowadzone 27 października w sali Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej przez Izabelę Fornalik – dr nauk humanistycznych, pedagoga specjalnego i edukatorkę seksualną. W szkoleniu wzięło  udział 38  terapeutów, nauczycieli, pracowników jednostek pomocy społecznej (OREW, PŚDS, WTZ, ZSS i DPS w Brańszczyku, SOS-W i placówek filialnych). Każdy uczestnik otrzymał  potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu, materiały szkoleniowe, mógł także skorzystać z indywidualnych konsultacji.