• Slider1
  • Slider1
  • Slider1
  • zmień czcionkę
  • zmień kontrast
PSOUU

PSOUU

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
przejdź do strony
WTZ

WTZ

Warsztat Terapii Zajęciowej
przejdź do strony
OREW

OREW

Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy
przejdź do strony
PŚDS

PŚDS

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy typu B
przejdź do strony

Realizowane Projekty

Zadania 2022

niedziela, 10 kwiecień 2022
PSOUU Koło w Wyszkowie realizuje w 2022 roku trzy zadani publiczne dofinansowane ze środków powiatu wyszkowskiego:
1. "Bez barier V"
Zadanie jest kontynuacją projektów zrealizowanych w ostatnich latach. Jest odpowiedzią na potrzeby
i oczekiwania osób z niepełnosprawnościami w zakresie  uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym, rekreacji i sporcie. Stwarza im szansę na rozwój osobisty, utrzymanie kondycji fizycznej
i psychicznej oraz aktywność społeczną w różnych dziedzinach życia. W zadaniu zaplanowano:
Otwarty Rajd Pieszo-Rowerowy - czerwiec 2022 r. - na trasie Wyszków - Leszczydół Nowiny Nadleśnictwo Wyszków
- Wycieczkę do Iławy - trzy dni we wrześniu - zwiedzanie z przewodnikiem Iławy i jej okolic.
2. "Poznać, przeżyć, zrozumieć V"
Zadanie ma na celu zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami możliwości korzystania z praw
i wolności człowieka i obywatela na zasadzie równości z innymi. Jak corocznie, pozwoli nam kształtować pozytywną postawę wobec osób z niepełnosprawnościami, podnieść świadomość mieszkańców powiatu wyszkowskiego oraz dostarczyć wiedzy o osobach z niepełnosprawnościami poprzez:
 - Bilbordową kampanię społeczną pn. "Tacy sami #wspieraMY" - od połowy maja 2022 r. - ok.
2 miesięczna kampania polegająca na rozwieszeniu w przestrzeni publicznej 10 banerów ukazujących wizerunki osób z niepełnosprawnościami wraz z towarzyszącymi im osobami wspierającymi.
- Kampanię "Obywatel włączONy" - czerwiec/lipiec 2022 - opracowanie pakietu informacyjnego
z treścią dedykowaną osobom z niepełnosprawnością intelektualną - punkty informacyjne usytuowane
w różnych instytucjach.
Grę miejską pn. "Tacy sami - W kręgu wsparcia" - czerwiec 2022 - druga edycja gry mająca na celu podniesienie świadomości i rozszerzenie wiedzy uczestników o instytucjach powiatu i miasta Wyszkowa oraz uwrażliwienie na kwestię pomagania, życzliwości i uważności na innych.
- Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną happening pn. "Tacy sami #wspieraMY" - lipiec 2022 - impreza otwarta dla wszystkich mieszkańców powiatu wyszkowskiego - "Mistrzostwa Wyszkowa w Wieloboju Niepełnosprawności" - wystawy prac uczestników placówek PSOUU Koło w Wyszkowie, kącik plastyczny dla dzieci - fotobudka - relacja w radiu SoVo - impreza taneczna na świeżym powietrzu.
3. "Ku samodzielności"
Celem zadania jest nabywanie, rozwijaniei podtrzymywanie umiejętności ruchowych oraz umiejętności w zakresie porozumiewania się osób z niepełnosprawnością. Zadanie obejmuje:
- Indywidualne i grupowe ćwiczenia ruchowe - ćwiczenia prowadzone przez fizjoterapeutów/masażystę -polepszenie i utrzymanie sprawności ruchowej dzieci i młodzieży
z dysfunkcją narządu ruchu.
Indywidualne i grupowe zajęcia z zakresu komunikacji - zajęcia prowadzone przez pedagoga lub logopedę - pobudzenie motywacji do nauki mowy i posługiwania się nią w codziennych sytuacjach - zapobieganie dyskomfortowi osób z niepełnosprawnościami wynikającego z braku rozumienia siebie nawzajem.

Zadania realizowane będą w okresie od kwietnia do grudnia 2022 r. Relacja z poszczególnych działań będzie na bieżąco udostępniana na stronie http://psouuwyszkow.plhttps://pl-pl.facebook.com/WTZWyszkow/.