• Slider1
  • Slider1
  • Slider1
  • zmień czcionkę
  • zmień kontrast
PSOUU

PSOUU

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
przejdź do strony
WTZ

WTZ

Warsztat Terapii Zajęciowej
przejdź do strony
OREW

OREW

Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy
przejdź do strony
PŚDS

PŚDS

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy typu B
przejdź do strony

Wydarzenia

EUROPEJSKI PARLAMENT OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

poniedziałek, 11 grudzień 2017
Ponad 600 delegatów z całej Europy wzięło udział w IV Europejskim Parlamencie Osób
z Niepełnosprawnościami zorganizowanym 6 grudnia 2017 r. w Parlamencie Europejskim w Brukseli przez Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF). Jego celem było wypracowanie wspólnego stanowiska, w którym zwracają się do Parlamentu Europejskiego o konkretne działania w ich sprawie. Obok europosłów w ławach poselskich zasiedli: osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, ich opiekunowie i asystenci, przedstawiciele organizacji pozarządowych, w tym blisko sto osób z działających w Polsce organizacji pozarządowych. Wśród uczestników była również przedstawicielka naszego Koła - Urszula Mikołajczyk, która została zaproszona przez Marka Plurę - Wiceprzewodniczącego Intergrupy do spraw Niepełnosprawności na wniosek Jarosława Kalinowskiego, Posła do Parlamentu Europejskiego.
Europejski Parlament Osób Niepełnosprawnych obradował do tej pory trzy razy: w 1993, 2003 i w 2012.
Tegoroczna edycja poświęcona była trzem głównym zagadnieniom: zniesieniu barier w pełnym uczestnictwie w życiu politycznym i społecznym oraz czynnym i biernym udziale w nadchodzących wyborach do Europarlamentu. Debata ta zakończyła się przyjęciem Rezolucji. Druga sesja skupiała się na Europejskiej Strategii Niepełnosprawności na lata 2020 - 2030, jej aspektach budżetowych
i funduszach europejskich. Trzecia debata poświęcona została zagadnieniu wdrażania Konwencji o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami oraz roli Unii Europejskiej, jako światowego lidera i przykładu w tym zakresie (jedynym krajem Unii, który nie ratyfikował Konwencji jest Irlandia).
Zwrócono również uwagę na kwestie: wprowadzenia zakazu sterylizacji kobiet z niepełnosprawnością bez ich zgody; uwzględnienia osób z niepełnosprawnościami w przypadku pomocy podczas klęsk żywiołowych i akcji humanitarnych; badań nad lekarstwami dla osób ze spektrum autyzmu; prowadzenia kampanii w zakresie wdrażania Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Zaapelowano, by rok 2021 był kolejnym Europejskim Rokiem Osób z Niepełnosprawnością, a także symbolicznym początkiem nowej ery, jeśli chodzi o stosunek do ich praw. Podstawą ma się stać pełne ich uczestnictwo w życiu społeczny i politycznym, a także zagwarantowanie prawa do niezależnego życia.
Ponadto, podczas imprezy towarzyszącej obradom uczestnicy mieli okazję zobaczyć filmy
z największego polskiego festiwalu filmowego związanego z tematyką niepełnosprawnością „Integracja
Ty i Ja”, którego współorganizatorem jest europoseł Marek Plura. W programie projekcji znalazły się
4 filmy: Just, biegnij! reż. Pavel Gumennikov, Łotwa 2017, Luis, Luis reż. José Carlos Castaño, Hiszpania 2015, Wyobraźnia iluzjonistki reż. Jenni-Juulia Wallinheimo - Heimonen, Finlandia 2016, Słoń na księżycu reż. Benjamin Barthélémy, Francja 2016.

W ramach wizyty, w dniu 7 grudnia zaplanowane było również zwiedzanie Brukseli, z którego zrezygnowano ze względu na paraliż miasta spowodowany demonstracjami Katalończyków
i zwolenników niepodległości Katalonii. Kilka chwil natomiast spędziliśmy w Antwerpii podziwiając m.in. największy i najbardziej znaczący kościół w Belgii - Katedrę Najświętszej Marii Panny zbudowaną w latach 1352-1521 w stylu gotyku.

Organizatorzy wyjazdu zapewnili podróż autokarem z Warszawy do Brukseli i z powrotem (wyjazd
z Warszawy 4 grudnia, wyjazd z Brukseli 7 grudnia), zakwaterowanie w Brukseli oraz wyżywienie.

Dziękując Panom Europosłom - Markowi Plurze i Jarosławowi Kalinowskiemu za zaproszenie dodam, że wyjazd pomimo bardzo napiętego programu i wielogodzinnej podróży dla mnie rodzica - członka Polskiego Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - był ważnym doświadczeniem i ogromnym przeżyciem. Tematyka obrad oraz liczba osób z niepełnosprawnościami zgromadzonych na IV Europejskim Parlamencie Osób z Niepełnosprawnościami jednoznacznie potwierdzają potrzebę pełnego udziału osób z niepełnosprawnościami we wszystkich aspektach życia politycznego i społecznego. „Nic o nas bez nas”, jak wskazał Antonio Tajani, przewodniczący Parlamentu Europejskiego w wystąpieniu otwierającym obrady.

Z poważaniem, Urszula Mikołajczyk - przewodnicząca Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Wyszkowie