• Slider1
  • Slider1
  • Slider1
  • zmień czcionkę
  • zmień kontrast
PSOUU

PSOUU

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
przejdź do strony
WTZ

WTZ

Warsztat Terapii Zajęciowej
przejdź do strony
OREW

OREW

Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy
przejdź do strony
PŚDS

PŚDS

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy typu B
przejdź do strony

Wydarzenia

Zatrudnienie wspomagane

środa, 13 luty 2019
Zatrudnienie wspomagane szansą pracy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną 
12 lutego 2019 r. w siedzibie PCPR w Wyszkowie odbyło się zainicjowane przez Urszulę Mikołajczyk spotkanie, dotyczące zatrudnienia wspomaganego osób z niepełnosprawnością intelektualną. Doświadczeniami w tym zakresie podzielili się przedstawiciele PSONI w Warszawie: Monika Zakrzewska (również wiceprezes Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego), Leszek Bocheński - kierownik Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie
w Warszawie (DZWONI) oraz Michał Orzechowski - prawnik w Zarządzie Głównym PSONI. PSONI realizuje programy zatrudnienia wspomaganego od blisko 15 lat. 
Zatrudnienie wspomagane oparte jest na poszanowaniu indywidualnych potrzeb, możliwości, aspiracji osoby na drodze do zatrudnienia, na otwartym rynku pracy. Istotną rolę w procesie zatrudnienia wspomaganego odgrywa trener pracy. Pomaga określić potrzeby, preferencje, predyspozycje osoby
z niepełnosprawnością, analizuje środowisko pracy pod kątem możliwości i potrzeb osoby, wspiera we wszelkich formalnościach związanych z podjęciem zatrudnienia, a następnie - co najważniejsze – wspiera proces szkolenia w miejscu pracy tej osoby, pomaga zaadoptować się osobie z niepełnosprawnością w środowisku pracy i monitoruje przebieg tego zatrudnienia tak długo i w takim zakresie, jak jest to osobie z niepełnosprawnością potrzebne. Trener pracy wspiera także pracodawcę informacyjnie, doradczo, organizacyjnie we wszelkich kwestiach związanych z zatrudnieniem osoby
z niepełnosprawnością. Pomaga też pracownikom zbudować włączający zespół w pracy. 
Zatrudnienie wspomagane od kilkunastu lat wspierane jest finansowo głównie przez PFRON. 
 
W spotkaniu udział wzięli: wicestarosta Leszek Marszał, dyrektorzy: PUP Grażyna Polak i Elżbieta Smolińska, PCPR Krystyna Kurowska, OSW Edyta Jarosz, OPS Agnieszka Mróz, pracownicy PCPR Teresa Czajkowska, Mariola Brzezińska oraz osoby związane z PSOUU Koło w Wyszkowie Joanna de Sousa Costa, Joanna Kulesza, Iwona Paszkiewicz, Urszula Mikołajczyk.