• Slider1
  • Slider1
  • Slider1
  • zmień czcionkę
  • zmień kontrast
PSOUU

PSOUU

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
przejdź do strony
WTZ

WTZ

Warsztat Terapii Zajęciowej
przejdź do strony
OREW

OREW

Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy
przejdź do strony
PŚDS

PŚDS

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy typu B
przejdź do strony

Dla Kandydatów

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW
ubiegających się o uczestnictwo w WTZ wraz z dokumentami do pobrania.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Warsztatów Terapii Zajęciowej składa na dziennik podawczy PSOUU Koło w Wyszkowie, ul. Geodetów 76, 07-200 Wyszków – jednostki prowadzącej Warsztaty, podanie
o przyjęcie do WTZ. (pobierz  Podanie o przyjęcie do WTZ)
    
1. Kandydat na uczestnika przedkłada:
    a) „Kartę zgłoszenia uczestnictwa do Warsztatów Terapii Zajęciowej (pobierz Kartę zgłoszenia uczestnictwa)
    b) aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

2. Kandydat powinien również przedłożyć:
    a) opinię psychologiczną i dokumentację medyczną,
    b) ostatnie świadectwo szkolne.

3. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostają wpisani na listę osób oczekujących,
o czym zostają poinformowani pisemnie przez Zarząd Koła.W przypadku pytań proszę bezpośrednio kontaktować się z Warsztatem Terapii Zajęciowej.